Resultaten controles ?De Scholen Zijn Weer Begonnen?

maandag 9 september 2013

Nieuwkoop-Kaag en Braassem - De politie Nieuwkoop-Kaag en Braassem heeft in de eerste schoolweek na de zomervakantie (maandag 2 tot en met vrijdag 6 september) meerdere bromfietscontroles gehouden in het kader van ?De Scholen Zijn Weer Begonnen?.

Op maandag werd een controle gehouden op de Herenweg inWoubrugge. Zeven bestuurders werden gecontroleerd. Een van hen kreeg eenbekeuring voor overschrijding van de constructiesnelheid van zijn rijwiel.

Dinsdag werden er 19 bekeuringen geschreven in Ter Aar enNieuwkoop. Op de Westkanaalweg in Ter Aar werden 34 bromfietsers gecontroleerd.Vijf kregen een bekeuring voor overschrijding van de constructiesnelheid en tweevoor het niet kunnen tonen van een rijbewijs. Op hetBraampjesgat/Aarlanderveenseweg in Nieuwkoop werden 29 bromfietsersgecontroleerd. Elf kregen een bekeuring, eveneens voor de snelheid (7x) en nvoor het niet kunnen tonen van een kentekenbewijs, twee voor versleten banden,n voor het niet dragen van de kinband. Van n bestuurder werd hetkentekenbewijs ingevorderd omdat deze geen goede verlichting voerde en vanwegede snelheidsoverschrijding.

Woensdag werd er in Oude Ade een bromfietscontrole gehouden opde Leidseweg. Er werden zeven bekeuring geschreven voor rijden op de rijbaan inplaats van op het verplichte bromfietspad, het niet voeren van verlichting dooreen landbouwvoertuig, vier voor overschrijding constructiesnelheid, en n voorhet niet tonen van het rijbewijs.

Op de Blauwpolderkade in Hoogmade werden zes bekeuringen geschreven voor deconstructiesnelheid en n voor een kapotte reminrichting. Op de Oostkanaalwegin Ter Aar werd n bromfietser bekeurd voor de constructie snelheid.

Op donderdag werd wederom in Hoogmade, maar nu op deZuidzijdeweg op bromfietsen gecontroleerd. Van de 32 personen werden zes betraptop overschrijding van de constructiesnelheid.

Vrijdag werd in Ter Aar, Zevenhoven en Noorden gecontroleerd.Drie bestuurders werden bekeurd voor het rijden op het onverplicht fietspad inTer Aar. Op de St. Jansstraat nabij basisschool Joh. De Doper in Zevenhovenkreeg n automobiliste een waarschuwing voor parkeren waar het niet istoegestaan. In Noorden bij basisschool Antonius aan de Anemonenstraat werd ooktoezicht gehouden, maar waren er geen bijzonderheden.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Noorden | 112 alarmeringen Noorden | Goedkoop Tanken in Noorden | Supermarkten in Noorden | Weerbericht Noorden